přeskočit na hlavní obsah

19. Ročník soutěžní přehlídky Grand Prix architektů

/up/images/featured/images/0-grandprix.jpg

Prestižní soutěžní přehlídku soudobé české architektury Grand Prix architektů - Národní cenu za architekturu vypisuje Obec architektů pod záštitou primátora hl. m. Prahy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, Senátu Parlamentu České republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury
Spolupořadatelem je Národní galerie v Praze.

Hlavním mediálním partnerem je časopis ARCHITEKT.

DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE BYLO PŘIHLÁŠENO CELKEM 71 PROJEKTŮ V 6 KATEGORIÍCH:
Novostavba / N 13 realizací Rekonstrukce / R 12 realizací Rodinný dům / RD 18 realizací Krajinářská architektura a zahradní tvorba / K 3 realizace Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře / D 11 realizací Interiér / I 14 realizací

ODBORNÁ POROTA PRACOVALA VE SLOŽENÍ
Andrea Klimko, Slovensko / předsedkyně poroty
Petr Kratochvíl, Česká republika Maciej Hawrylak, Polsko Paul Katzberger, Rakousko Ian Bogle, Velká Británie
Výsledky soutěže byly oficiálně zveřejněny dne 3. května 2012 na slavnostním vyhlášení a udělení cen ve Veletržním paláci v Praze. Výstava přihlášených děl: 4. 5. 2012 - 10. 6. 2012, Veletržní palác, dále pak výstava putuje po ČR a následně do zahraničí.
---

GPA 2012 OCENĚNÉ PRÁCE

CENA GRAND PRIX ARCHITEKTU
R 1 REVITALIZACE BASTIONU U BOŽÍCH MUK
MIROSLAV CIKÁN, PAVLA MELKOVÁ / MCA ATELIER

CENA V KATEGORII REKONSTRUKCE
R 4 AREÁL CAFÉ FARA
MAREK ŠTĚPÁN / ATELIÉR ŠTĚPÁN

CENA V KATEGORII KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ZAHRADNÍ TVORBA
K 1 PARK CHRPOVÁ
ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI

CENA V KATEGORII NOVOSTAVBA
N 6 GALERIE ZÁVODNÝ
ŠTĚPÁN DĚNGE

ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII NOVOSTAVBA
N 13 SKI BAR HORNÍ MALÁ ÚPA
PETR KOLÁŘ, ALEŠ LAPKA / ADR

CENA V KATEGORII RODINNÝ DŮM
RD 8 RODINNÝ DŮM LETY
MAREK DEYL, JAN ŠESTÁK, FILIP TOMÁŠEK / STUDIO PHA

ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII RODINNÝ DŮM
RD 3 RODINNÝ DŮM V JEVANECH
DAVID KRAUS / ARCHITEKTURA

CENA V KATEGORII ARCHITEKTONICKÝ DESIGN, DROBNÁ ARCHITEKTURA A VÝTVARNÉ DÍLO V ARCHITEKTUŘE
D 4 ČERNÝ ČAJOVÝ DŮM
LENKA KŘEMENOVÁ, DAVID MAŠTÁLKA / A1ARCHITECTS

CENY V KATEGORII INTERIÉR
I 7 VODAFONE CEC
LUKA KRIŽEK, RADEK BLÁHA / IO STUDIO

---

ING. ARCH. ANDREA KLIMKO / AK ARCHITECTURE PŘEDSEDKYNĚ POROTY

Andrea Klimko absolvovala v roce 1997 magisterská studia na Fakultě architektury Slovenské technické university v Bratislavě. Poté studovala 2 roky na Fakultě architektury Technické university ve Vídni. V roce 2004 se stala členkou Slovenské komory architektů (autorizovaný architekt). V roce 2010 se stala členkou České komory architektů. AK architecture zajišťuje všechny stupně architektonických projektů a má mnoho zkušeností v oblasti bytových projektů, smíšených staveb, menších urbanistických celků, soukromých prostor, interiérů, grafických návrhů apod. Andrea Klimko získala mimo jiné cenu WORLD ARCHITECTURE AWARD za sportovní a zábavní centrum RELAXX v Bratislavě.

AN BOGLE, B.ARCH (HONS) M.ARCH / BOGLE ARCHITECTS, BFLS EUROPE

Narodil se v roce 1970 v Glasgow. Studoval architekturu a urbanismus na škole architektury Mackintosh School of Architecture umělecké školy Glasgow School of Art. V roce 1994 se stal kvalifikovaným architektem. V té době již pracoval pro glasgowskou firmu The Parr Partnership, od roku 1995 pracoval u Foster and Partners, zde do roku 1997 působil na stavbě Skotského výstavního a konferenčního centra jako architektonický dozor. Vyvrcholením období činnosti u Fostera byla vedoucího projektů nominovaných 2004 na Stirlingovu cenu - projekt Obchodní akademie Bexley a projekt Ředitelství pojišťovny Weiss Re, tzv. „Okurka", který tuto cenu získal. Vždy hledal nové výzvy a proto v roce 2002 nastoupil do firmy Hamiltons Architects, kde napomáhal přesměrování firmy, razil cestu mezinárodního přístupu, přičemž vedl pracovní základnu ve Velké Británii. V roce 2010 se stal spoluzakladatelem Bogle Flanagan Lawrence Silver Ltd., v roce 2012 založil Bogle Architects Limited.

ARCH. MAG.ARCH. PAUL KATZBERGER / AUSTRIA ARCHITECTS

Paul Katzberger se narodil ve Vídni v roce 1957, studoval na Vídeňské akademii výtvarného umění v mistrovské třídě profesora Gustava Peichla, později na univerzitě Aldo Rosii v Benátkách. V letech 1986 až 1989 byl hostujícím profesorem na Rhode Island School v USA. V tom samém roce také založil své architektonické stuido. K jeho nejdůležitějším dílům patří stanice metra linky U2 ve Vídni / 2000, vstupní hala nádraží Wiener Neustadt / 2002, 1998 Oblastní nemocnice a univerzitní klinika v Innsbrucku / 1998 , Národní knihovna Dolního Rakouska a archiv v St. Polten / 1992-97, Aquarium Wien Mobel, Wien- Helsinki-Paris / 1989. Paul Katzberger získal mimo jiné cenu Lower Austria Award for Cultural Achievements in Architecture a Cenu Miesse Van der Rohe (1999)

MACIEJ HAWRYLAK, PHD

Narodil se 1952 ve Wroclavi. V roce 1986 získal titul PhD v oboru teorie urbanismu na fakultě architektury. Od roku 1986 je členem katedry urbanismu na Fakultě architektury. Specializuje se na teorii urbanismu a zároveň se zabývá posuzováním kvality urbanistických projektů při rozvoji a rekonstrukci postindustriálních částí měst. 1989 -1990 byl hostujícím profesorem na FA university Mosulu v Iráku. 1999 se na FA jako koordinátor programu Erasmus se podílel na studentských a odborných seminářích. 1993 spoluzaložil architektonický ateliér architectural studio Wroclaw. Od 1997 vlastní projekční kancelář asw studio projektowe maciej hawrylak. Od roku 1978 je členem a od předsedou pobočky Asociace polských architektů (SARP) ve Wroclawi. V roce 2011 byl ředitelem prvního Dolnoslezského festivalu architektury. Nejdůležitější díla: Centrum AB ve Wroclawi (2001)    ,    rezidence Leopoldinum - Grand Prix, Cena primátora Wroclawi (2007); Slezský bytový nájemní dům (2007); bytový komplex Szklary Parkv Polkowicích (2008); bytový dům Odra - 3. cena v Ceně primátora Wroclawi (2009).

DOC. PHDR. PETR KRATOCHVÍL, CSC.

Petr Kratochvíl se narodil v roce 1950 v Praze. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor filozofie a psychologie. Od roku 1974 je vědeckým pracovníkem v Ústavu dějin umění AV ČR a od oku. 2006 též externím pedagogem na Fakultě umění a architektury TU Liberec. Jeho výzkumné activity v oblasti dějin a teorie moderní a současné architektury vyústily v řadu knih a studií v odborných architektonických a uměleckohistorických časopisech. Jeho poslední kniha "Současná česká architektura a její témata" vyšla v roce 2011. Jako editor a spoluautor se podílel na svazku "Dějiny Zemí Koruny české - Architektura" (2009) a mnoha dalších kolektivních pracech. Pro pražskou Galerii Jaroslava Fragnera připravil několik výstav, například "Čeští architekti v zahraničí" (2004), "Karel Hubáček" (2005), "Zelená architektura.cz" (2008), které pak cestovaly po evropských městech.
---

ZPRÁVA SE ZASEDÁNÍ POROTY

Porota pracovala v mezinárodním složení - Andrea Klimko (předsedkyně poroty), Slovensko; Ian Bogle, Velká Británie; Maciej Hawrylak, Polsko; Paul Katzberger, Rakousko; Petr Kratochvíl, Česká republika. První den prostudovala pečlivě 72 přihlášených projektů. Z nich 19 postoupilo do užšího výběru. Porota se následně dohodla na obhlídce na místě a navštívila 14 děl, která postoupila do užšího výběru. S obhlídkou projektů začala porota už první den v Praze. Druhý a třetí den navštívila další projekty v Čechách a na Moravě.

Čtvrtý den se porota dohodla na udělení hlavní ceny Grand Prix Architektů, udělení jednotlivých cen i čestných uznání v kategoriích novostavba, rekonstrukce, rodinný dům, dále interiér, výstavnictví, scénografie, v kategorii krajinářská architektura a zahradní tvorba a architektonický design a drobná architektura. V kategorii urbanismus nebylo přihlášeno žádné dílo. Porota se jednomyslně shodla na udělení Grand Prix. Každé posuzované dílo prošlo odbornou diskusí všech členů poroty, která se nakonec jednotně shodla na udělení cen a čestných uznání pro jednotlivé kategorie. Nejvíce diskusí porotců při výběru pro udělení cen probíhalo v kategoriích interiér a rodinný dům.

Letošní 19. ročník Grand Prix Architektů byl navzdory útlumu ve stavebnictví bohatý na počet a kvalitu přihlášených děl. Více projektů oproti předešlým ročníkům bylo přihlášeno hlavně v kategoriích kvantitativně menších a méně investičně náročných staveb. O to zajímavější a zodpovědnější bylo jejich posuzování. Porotování Grand Prix Architektů, prestižní ceny za českou architekturu, bylo pro všechny zúčastněné zajisté obohacením jak z profesního tak i lidského hlediska.

Andrea Klimko, předsedkyně poroty

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 365     ne: 267

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb