přeskočit na hlavní obsah

12.Ročník přehlídky diplomových prací 2011

/up/images/featured/images/0-diplomove.jpg

Hodnocení poroty

Pořádání přehlídky je skvělý čin. Diplomní projekt je zpravidla ten poslední, který student na škole udělá. Dělicí čáru mezi praxí a školou studenti vnímají ostře. Na škole mnohdy mohli cokoliv, a v praxi častokrát málo. Záleží na kvalitě školy, studia a reálnosti zadání. V tomto ohledu může přehlídka diplomních projektů velmi prospět. Může být spojovacím můstkem mezi školou a praxí. Protože si student téma diplomu obvykle vybírá sám, neprezentuje pouze svoji odbornou zdatnost, ale i životní a občanský postoj.

Povolání architekta je práce s velkým společenským dopadem, a proto je zajímavé sledovat, čím se studenti chtějí při ukončení svého studia prezentovat.

Porota pečlivě prohlédla všechny přihlášené práce a s přibývajícími koly soutěže začalo být jasné, že se „nahoru" dostávají právě práce, které zřetelně umí vysvětlit svůj úkol, poslání, důvodnost výběru, důvod zpracování a motiv k činu. Jednoduše řečeno, porota preferovala projekty, které nejsou pouze efektní hříčkou. Není to pravděpodobně náhoda, že mezi nejlepší projekty byly vybrány práce více či méně urbanistické. Pravděpodobně není náhoda, že se vítězné návrhy zabývají rozpadlými městy, sídelní kaší, vztahem krajiny a města, historickými stopami a samozřejmě úvahami o budoucnosti.

Téma v Čechách dlouho spalo a je co napravovat. Je příjemné vnímat, že studenti situaci pociťují a reagují na ni. Porotě se líbily i bonbonky na první pohled zajímavé a efektní, ale pod drobnohledem častokrát odhalila jejich povrchnost a nesouměrnost s pracemi závažnějšího tématu. Nejen urbanismus je závažné téma, ale kvalitní solitér, který by prošel do finále, porota letos nenašla, i když si to hodně přála. Projekty, které byly letos oceněny, mají několik společných vlastností: citlivost, jemnost, ale zároveň jasnost, přímočarost a společenský přesah. Řemeslnou kvalitu považovala porota za samozřejmost.

Pro příští ročníky má porota několik nápadů. Vzhledem k závažnosti a rozsahu každého dobrého diplomního projektu by bylo vhodné předem rozeslat porotcům práce v digitální podobě, a to nejen v rozsahu dvou výstavních panelů a anotace, ale v plném rozsahu brožury A3, kterou diplomanti tak jako tak odevzdávají ve škole.

Pro správné hodnocení je třeba znát práci podrobně a v souvislostech. Porota doporučuje do příštího ročníku pozvat, ať už jako členy poroty, či poradce poroty, odborníky některých dalších profesí. Letos jsme cítili svoji nekompetentnost (či nedostatek času) posuzovat práce krajinářské a uvítali bychom kolegu z tohoto oboru.

Na výsledné výstavě doporučujeme vystavovat i ony brožury dokumentující celou práci, případně modely. Architektura nejsou obrázky. Porota si také položila otázku, co by mělo být nejlepší cenou pro vítězné diplomanty. čest a sláva? Jistě, a také by bylo prima, kdyby to mohl být existenční klid. Právě ti nejnadanější a nejschopnější studenti by se po škole měli mít možnost rozhlédnou po světě a svobodně po vlastní ose přemýšlet o životě, jak se svým talentem naloží. Takže čest, sláva a peníze vítězům. Porota jim letos věnovala svoje honoráře a čeká na významný posun cen v příštích ročnících.

Co přeje nejen vítězům porota? Nespěchejte, přemýšlejte a nakládejte se svým talentem obezřetně. Společnost to potřebuje.

Přehlídka vyhlášená českou komorou architektů byla určena absolventům vysokých škol, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 100 absolventů. Z toho 56 z FA ČVUT v Praze, 14 z FSV ČVUT Praha, 9 z FUA TU v Liberci, 5 z FA VUT v Brně, 4 z VŠUP v Praze, 4 z FAPPZ ČZU v Praze, 3 ze ZF MZLU v Lednici, 3 z FAST VŠB TU Ostrava, 2 z FAST VUT Brno a žádný z AVU v Praze.

Porota

prof. Ing. arch. Martin Rajniš / předseda poroty
Ing. arch. Jakub Fišer
Ing. Tomáš Hradečný
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Ing. arch. Michal Kuzemenský

Oceněné práce

První cena Horní náměstí v Jablonci nad Nisou / David Pavlišta / FUA TU Liberec, vedoucí dipl. práce prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel

Druhá cena Stopy Kristiánova / Jitka Pucandlová / FUA TU Liberec, vedoucí dipl. práce Ing. arch. Jiří Buček

Třetí cena Mezi městem a venkovem / Adam Vízek / VŠUP, vedoucí dipl. práce prof. akad. arch. Jindřich Smetana

Vzhledem k vyrovnanosti přihlášených prací se rozhodla udělit i další dvě ceny: Čtvrtá cena Hranice ve městě - Textilana Liberec / Žofie Raimanová / VŠUP, vedoucí dipl. práce prof. Ing. arch. Ivan Kroupa

Pátá cena Konverze areálu bývalé textilní továrny Mosilana / Petra Skalická / FA ČVUT Praha, vedoucí dipl. práce

Ing. arch. Jan Aulík
Podrobné informace na www.diplomy.cz 

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Líbil se vám článek?

ano: 203     ne: 248

Doporuč


 

Poslat známému


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana údajů –  Podmínky při poskytování služeb